Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Naučná stezka Klokočským lesem

Na Rečkově v blízkosti města Bakov nad Jizerou je otevřena nová prožitková a naučná stezka s názvem Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. Na vzniku stezky se podílelo mnoho partnerů, jejichž společné úsilí provázel cíl přiblížit zábavnou formou toto krásné přírodní prostředí široké veřejnosti, zejména pak rodinám s dětmi (vhodné pro kočárky).

Při putování čeká na dětské návštěvníky spousta her v přírodě. Budou-li pozorní, narazí i na místní tajemné bytosti – duchy klokočského lesa a nespočet ptačích obydlí. Zvídavější z nich se seznámí s životem v lese a jeho přírodním bohatstvím, s místní historií či známými osobnostmi kraje.


Asi 3 km dlouhá trasa, kterou hravě zvládnou i rodiny s kočárky, vede ze sedla od úpravny vody Rečkov lesní cestou podél nivy Rokytky většinou po hranici Národní přírodní památky Rečkov až ke Klokočce. Odtud mohou návštěvníci pokračovat ve své cestě zpět po silnici na Rečkov. Silnici lemují informační panely o cestě vody od pramene až do sklenice na našem stole.


Území Národní přírodní památky Rečkov je cenným komplexem olšin, slatinných biotopů v nivě Rokytky. V roce 2010 byla vyhlášena v nových hranicích. Její území se zvětšilo na 26,4 ha včetně jejího ochranného pásma. Na základě nových poznatků o výskytu evropsky významných druhů (drobného měkkýše vrkoče bažinného a rostliny popelivky sibiřské) se do území začlenily i přilehlé cenné mokřadní komplexy a luční porosty.

Bakov nad Jizerou

Velký Rečkov

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load