Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Kostel sv. Štěpána, Řitonice

Původně gotický z druhé poloviny 14. století, v letech 1669 a 1709 byl přestavěn do barokní podoby. Varhany kostelu věnovala operní pěvkyně Ema Destinnová.

Uprostřed obce Řitonice stojí původem gotický kostel sv. Štěpána, jehož dnešní vzhled určily dvě barokní přestavby (1669, 1709). V letech 1897 – 98 byl celkově restaurován, nově vymalován a vybaven novým zařízením. Presbytář je obdélný, jednolodní, na jižní straně k němu přiléhá oratoř a na severní straně sakristie. Loď je barokní se zdobeným trojčleným průčelím, dělenými pilastry, které nesou kladí, nad nimiž je tabulový štít. Po stranách a na štítu niky jsou sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Ve štítu je potom socha Panny Marie, dílo hořické kamenické školy. Boky lodi jsou hladké, s obdélníkovými okny s půlkruhovými záklenky. Na jižní straně je portál, v kterém je vsazen náhrobník Bibrštejnů ze 16. století. Presbytář s opěráky a okny je rozšířen v roce 1870, jsou sklenuty křížem a závěrem s klínovými žebry.

Zařízení je ve stylu pseudogotiky roku 1901. Z původního barokního zařízení se dochovala barokní socha anděla. Na zábradlí jsou kruchty a varhany, dále potom několik náhrobníků ze 16. – 18. století. Za povšimnutí jistě stojí také náhrobníky z roku 1658 a 1639 malého chlapce a děvčátka. Dále potom barokní figurální náhrobek V. J. Rasche z Rizenberku z roku 1710. Varhany údajně věnovala kostelu operní pěvkyně Ema Destinnová, která před 1. sv. válkou jezdívala na letní byt do zámku v sousedních Domousnicích. U kostela stojí prostá bedněná zvonice z 18. stol.

Církevní památky: kostely

Dolní Bousov

Řitonice, 294 04

Web:www.infocentrum.dolnibousov.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load