Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Obec 1 km severozápadně od Bakova nad Jizerou na opačném břehu Jizery nabízí dvě technické památky: železobetonový most z dvacátých let 20. století a v jeho sousedství pak malou vodní elektrárnu.

Asi žádná obec snad kromě Trenčína není od nepaměti tak úzce spjata s Bakovem, jako Malá Bělá, která dostala své jméno od stejnojmenného potoka. „Malá" pak proto, že dřívější Bělá pod Bezdězem, která byla přenesena na ostroh na potokem Bělou, nesla tehdy název Velká neboli Hrubá Bělá.

Nejstarší osídlení slovanskými kmeny dokumentuje naleziště 173 hrobů lidu popelnicových polí. Podle množství i kvality nalezených předmětů se dá usuzovat, že zde až do doby halštatské stála rozsáhlá osada. Také v místě „Na Starém zámku" za železničním viaduktem na opačné straně obce stávalo zřejmě ranné feudální sídlo, hradiště či dokonce původní hrad (asi nedokončený) pánů ze Zvířetic. 

Nejstarším stavením v Bělé je mlýn, který figuruje i v kupní smlouvě o postoupení statků mezi Klášterem Hradiště a Zvířetickým panstvím z roku 1345. Až do 15. století zde stály pouze dva domy a mlýn. Do poloviny 16. století se jejich počet již rozrostl třikrát. V 19. století náležely k Malé Bělé i oba Rečkovy, Nová Ves a Klokočka, dnes již samostatné obce.  

mailBakov nad Jizerou

Malá Bělá 1, Bakov nad Jizerou, 294 01

Telefon:+420 326 214 030
Fax:+420 326 781 207
E-mail:info@bakovnj.cz
podatelna@bakovnj.cz
Web:www.bakovnj.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load