Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Fara na Tetíně byla postavena v první polovině 14. stol.

Dnešní faru v Tetíně najdou návštěvníci v ulici  Na Parkáně, naproti malé vodní nádrži hned vedle hasičské zbrojnice. Součástí objektu  byl velký dvůr, dvě stodoly a dvě zahrádky. Obec Tetín, kde se fara ze 14.století nalézá, je také známá jako poutní místo, hlavní poutě se pořádají první neděli po 16. září. Administrativně je fara začleněna pod Římskokatolickou farnost Beroun.

Tetín byl původně tzv. lokálií  tj. patřil pod farnost jiné obce. Kolem r. 1357 se obec stala příslušenstvím hradu Karlštejna. Kostelní patronát tady vykonával sám tehdejší český král.

 Král Václav IV. daroval kollaturu tetínského kostela  karlštejnské kapitule  a tak se tetínským farářem stal karlštejnský kanovník. Teprve  v roce  1737 dostala obec Tetín svého zvláštního kaplana. Povýšena na faru byla tetínská lokálie až v roce 1856.

V letech 1527 - 1533 zde jako duchovní působil Karlštejnský děkan, kronikář Václav Hájek z Libočan. Na Tetíně psal i svou známou „Kroniku českou“, která poprvé vyšla  v r. 1541. Po mnoha letech se objevilo nové vydání Hájkovy kroniky. Koncem roku 2013 ho vydalo České nakladatelstvím Academia. Toto nové vydání "Kroniky české" je dostupné v knihkupectvích. 

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load