Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Tetín

Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn r. 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla v Tetíně.

Okolo kostela, který je dnes odsvěcen a slouží jako místo galerie Sdružení sv. Ludmily, je hřbitov pro obyvatele Tetína, Kody a Tobolky, který byl obehnán zdí a byla u něho vystavěna kostnice. Jeho poloha se uvádí jako místo pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily. Kostel stojí nad příkrými skalami nad řekou Berounkou, takže ze západní i východní strany skýtá jeho poloha překrásný romantický pohled. Současná stavba kostela je románského původu. První přestavba proběhla zřejmě  ve 14. století, později vícekrát. Zdivo je složeno z pravidelných kvádrů, loď má plochý strop, okna obdélníková, barokní. Oltář je také barokní a kněžiště je pravoúhlé s valenou klenbou a s výsečí nad okny. Nad oltářem je obraz na plátně, který zobrazuje pouť sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi.  Podle zjištění J. Axamita leží v okolí kostela řadové raně středověké pohřebiště přibližně z poloviny 10. století. Na hřbitově je zbudována hrobka rodiny Vojáčků (z r. 1833), v níž je pochován V. Vojáček. Po pravé straně hrobky je symbolický hrob hrdinky znárodnělé písně „Nad Berounkou pod Tetínem“. Hrob sem byl přenesen od zdi kostela sv. Jana Nepomuckého v 70. létech našeho století.

U zdi hřbitova kostela je umístěn votivní kříž, který stával na tetínské návsi  a na současné místo  byl přemístěn  v 50. letech  minulého století. Podle místní farní kroniky jej nechal postavit benediktýn V. Cassanova na konci 18. stol. V. Cassanova sloužil bohoslužby v kapli sv. Jana Nepomuckého postavené  v r. 1701 nebo 1704 v zahradě tetínského zámku.

Když císař Josef II. zrušil nejen kostely, ale i některé církevní řády, mezi jinými i benediktýny,  Cassanova měl z Tetína odejít. Podle Kroniky tetínské fary, mu zabránila v odchodu vroucí modlitba, Josef II. zemřel před termínem stanoveným mu k odchodu  Cassanova z vděčnosti Bohu za vyslyšení prosby nechal postavit kříž. Na podstavci kříže je ve staročeštině a v latině popsán příběh vzniku kříže.

 V. Cassanova zemřel v r. 1792 a je pohřben pod vstupním kamenem do kostela sv. Jana Nepomuckého.


 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load