Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Turistické okruhy Tetínské vyhlídky

Nejlepší a nejzajímavější seznámení s prastarou a bájemi opředenou obcí Tetín je prostřednictvím dvou naučných stezek nazvaných Tetínské vyhlídky. Z informačních tabulí se turisté dozví zajímavosti o obci, její historii, památkách i o jejím malebném okolí. Překrásné panoramatické výhledy jsou dalším, neméně podstatným lákadlem.
Na stezce Tetínské vyhlídky I se naskýtá úžasný pohled na řeku Berounku a její údolí. V rámci okruhu, který měří zhruba 1 kilometr, jsou na pěti zastávkách představeny nejvýznamnější památky obce. Mezi nimi je náves se zámkem z konce 18. století a muzeum se sbírkou archeologických nálezů. Dalšími zastaveními jsou kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny, poté následuje tetínská fara, v níž v letech 1527–1533 působil jako duchovní kronikář Václav Hájek z Libočan. Nechybí představení dvou knížecích hradů a jednoho hradu středověkého. Okruh je uzavřen u kostela sv. Jana Nepomuckého.
 
Trasu Tetínské vyhlídky II tvoří deset zastávek a měří 2,5 kilometru. Tato stezka zavede turisty na vrch Damil, významné naleziště zkamenělin, a na další místa, odkud uvidí jak Tetín, tak nedaleký Beroun a okolní krajinu. Mezi poznatky, jež po cestě turisté načerpají, budou první zmínky o Tetínu, dále si přečtou zajímavosti o židovské synagoze, napoleonských hrobech, o těžbě vápence a historii místní malodráhy, jelikož trasa se vine kolem bývalého lomu. Nevšedním zážitkem je také úsek vedoucí tunelem – jedná se o pozůstatek zmíněné malodráhy.

Zajímavost

K vrchu Dalimil, součásti druhého okruhu, se váže smutná pověst. Traduje se, že kopec získal své pojmenování podle vladyky, který se zamiloval do chudé tetínské dívky, ale protože si podle dávných mravů nebyli společensky rovni a nemohli spolu být, rozhodli se na vrchu spáchat společně sebevraždu.

mailTetín

Tetínské vyhlídky, Tetín, 266 01

Telefon:+420 311 654 321
E-mail:mic@mkcberoun.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load