Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Masarykův most, Kralupy nad Vltavou

Železobetonový Masarykův most v Kralupech je jediný silniční most přes řeku Vltavu ve městě a jeho okolí.

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou spojuje oba břehy řeky Vltavy. Město Kralupy nad Vltavou po dlouholetém úsilí stavbu mostu prosadilo a samotná stavba probíhala v ltetech 1926-1928. Železobetonová konstrukce mostu překlenuje řeku jedním obloukem s dvěma přilehlými nábřežími. Jedná se o naprosto unikátní stavbu s rozpětím středového oblouku 80 metrů. Při stavbě  nesměly být pilíře umístěny do řeky. Projekt mostu vypracovali J. Farský a Jiří Kroha. V předválečném období za první republiky vybíralo město za přechod mostu mýtné, které sloužilo k technické  údržbě stavby.

 Dodnes zůstal dochován domek výběrčího mýta zůstal dochován na kralupské straně mostu, pouze okna a dveře jsou zazděné. Na obou stranách mostu jsou žulové pamětní desky. Jedna  pamětní deska popisuje stavbu mostu a na ní je i  reliéfní znakem města. Druhá nese reliéf  T.G. Masaryka, po kterém je most pojmenován.

Kralupy nad Vltavou

Mostní

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load