Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Zámek Liběchov

Původní gotická tvrz získala renesanční podobu přestavbou ve druhé polovině 16. století. Současně byl vybudován i široký vodní příkop, který ji chránil. Při další stavební úpravě v první polovině 18. století se objekt proměnil na barokní zámek Liběchov.

Pro majitele, českého šlechtice Jana Jáchyma Pachtu z Rájova, projekt zámku Liběchov vytvořil známý český barokní architekt František Maxmilián Kaňka. Na výzdobě s ním spolupracovali špičkoví čeští barokní umělci – sochař Matyáš Bernard Braun a malíř Václav Vavřinec Reiner. Braunovy působivé plastiky ozdobily i rozsáhlý anglický park. Počátkem 19. století prošel zámek Liběchov klasicistními úpravami zakončenými výzdobou místností, kterou provedl v obrozeneckém duchu malíř a dekoratér Josef Navrátil. Brzy poté byly do zámeckého parku instalovány i cenné plastiky českého sochaře Václava Levého. V současné době je zámek veřejnosti nepřístupný.


mailLiběchov

Zámek Liběchov

Telefon:+420 315 697 036
E-mail:npm-libechov@volny.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load