Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Chrám svaté Barbory

Kutnohorský chrám svaté Barbory, stejně jako celé historické centrum města, byly na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995. Chrám považovaný za klenot pozdní gotiky patří mezi čtyři české stavby katedrálního typu. Bezpochyby také z důvodu, že byl budován po velmi dlouhou dobu a protože se na jeho vzezření podílelo mnoho stavitelů a umělců, je doslova uměleckou galerií několika epoch.
Stavba kostela byla zahájena v druhé polovině 14. století a již od svých počátků byla spojována s horníky, kteří se o vznik a o rozkvět středověké Kutné Hory zasloužili. Také pojmenování stavby souvisí s havíři – chrám je zasvěcený panně Barboře, křesťanské mučednici a patronce těch, kdo se živí nebezpečným povoláním, což hornictví bez pochyby je.
 
Monumentálnost stavby je důkazem slávy a bohatství Kutné Hory v dobách, kdy se zde těžilo stříbro a město patřilo mezi nejvýznamnější v říši a bylo finančním centrem království, jelikož se zde razil pražský groš. Velkolepé architektonické dílo ale nebylo hned tak dokončeno. V polovině 16. století těžba stagnovala, peněžních prostředků se nedostávalo a stavitelské práce musely být přerušeny. V průběhu následujících staletí pak byla provedena řada rekonstrukcí, přičemž současná podoba chrámu pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace.
 
Na vzhledu interiéru zanechalo svoji jedinečnou stopu vícero epoch a svůj um zde prokázalo mnoho geniálních umělců a stavitelů ­– v chrámových lodích se nacházejí vzácné gotické fresky a kamenická díla, dále barokní oltáře, sochy a malby a lodi hlavní vévodí renesanční kazatelna s barokním obložením. Mezi nejproslulejší stavitele a architekty, jejichž odkazy a vize jsou na výsledné podobě patrné, patří Matěj Rejsek, který věnoval velkou pozornost dekorativním prvkům, a Benedikt Ried, jenž kladl značný důraz naopak na celkové architektonické vyznění.


Otevírací doba

MěsícDenČasPříznak
Leden - Prosinec Po - So 9:00 - 18:00 otevřeno
Ne 11:00 - 18:00 otevřeno

Vstupné

Prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory
Plné vstupné:160,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:120,00 KČ
Dětské vstupné:50,00 KČ pro děti do 15 let
Studentské vstupné:120,00 KČ
Seniorské vstupné:120,00 KČ pro osoby nad 65 let
Držitelé průkazu ZTP 50 Kč Děti do 6 let zdarma
Zvýhodněná trojvstupenka: chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, kostel Všech svatých v Sedlci (kostnice)
Plné vstupné:220,00 KČ
Zvýhodněné vstupné:155,00 KČ
Dětské vstupné:130,00 KČ pro děti do 15 let
Seniorské vstupné:155,00 KČ pro osoby nad 65 let
Poznámka:Držitelé průkazu ZTP 50 Kč Děti do 6 let zdarma
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load