Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Nymburk, královské město na Labi, byl založen ve II. polovině 13.století králem Přemyslem Otakarem II.

Z doby založení města se zachovaly dva vodní příkopy, část městského hradebního opevnění, monumentální gotický chrám sv. Jiljí a kaple sv. Jan Nepomuckého jako pozůstatek dominikánského kláštera. Díky tomu se Nymburk pyšní v Čechách ojedinělou cihlovou gotikou. Další zajímavostí města je nymburská vodní věž a budova renesanční radnice. Třicetiletá válka ukončila na několik staletí prosperitu města. K oživení ekonomického rozvoje došlo kolem roku 1870 kdy tu byl postaven cukrovar a byla sem zavedena železnice. Poblíž nádraží dodnes stojí pozůstatky železničářské dělnické kolonie, jejíž ideu slušného životního standartu a občanské vybavenosti v jednom místě přejal později i Tomáš Baťa.

V roce 2013 bylo otevřeno Muzeum v centru Nymburka, které dává unikátní formou nahlédnout do pravěkého hrobu přímo v místě jeho nálezu (in situ). Pohřeb muže v kamenné komoře s vnitřní dřevěnou konstrukcí původně pravděpodobně překrývala mohyla, z níž se dochovaly jen drobné kameny a zbytky hliněného náspu. Hrob je datován podle několika keramických střepů do eneolitické kultury nálevkovitých pohárů. I když se v hrobě nenalezla skoro žádná výbava, samotná mohutnost hrobky dokazuje významné postavení pohřbeného muže.

S městem Nymburk je spjato jméno spisovatele Bohumila Hrabala, který velkou část svého života strávil v blízkém Kersku. V nymburském vlastivědném muzeu je na jeho památku uchovávána zajímavá expozice.

Nymburk proslul i jako město sportu včetně vrcholového. Místní i návštěvníci se zde mohou věnovat pěší turistice i cykloturistice, kanoistice nebo bruslení na cyklostezkách kolem Labe. Lze tady nastoupit na loď Blanici, která obeplouvá zajímavá turistická místa na Labi. 

mailNymburk

TIC Nymburk, Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk, 288 28

Telefon:+420 325 512 433
E-mail:infocentrum@meu-nbk.cz
Web:www.mesto-nymburk.cz
2.5.2022 17:30 - 8.5.2022

Týden s Miroslavem Macháčkem

Město Nymburk je v široké veřejnosti především vnímáno jako město Bohumila Hrabala, byť se tento velký spisovatel v Nymburce nenarodil. V historii města se každopádně objevuje řada významných osobností, které se tady buď narodily, nebo část života, podobně jako Bohumil Hrabal, v Nymburce strávily.
Všechny akce
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load