Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Ves Nebovidy se poprvé připomíná v roce 1268, kdy zde měl majetek Kunata z Nebovid. V následujících letech sehrál klíčovou roli v dějinách obce zemanský rod pánů z Nebovid sídlících na místní tvrzi od počátku 14. století.

Ve středověku stály ve vesnici dvě tvrze, obývané majiteli jejích jednotlivých částí. Horní tvrz, zvaná Okrouhlá, zanikla a na jejím místě dnes stojí eklektická budova fary z roku 1900. Oproti tomu dolní tvrz se dochovala převážně ve své goticko-renesanční podobě z doby po roce 1564, kdy ji obýval rytířský rod Hanykéřů ze Semína. Přestože od roku 1713 sloužila jako sýpka, na vnějších stěnách palácových křídel se dochovaly zbytky dvou typů renesančních sgrafit. Na východním křídle to jsou úhlopříčně dělené a stínované obdélníky imitující zdivo z bosovaných kvádrů, na západním křídle je to v prostředí českých tvrzí zcela výjimečný kobercový vzor doplněný červenou barvou, který vytváří síť vzájemně se prostupujících osmiúhelníků s vloženými čtverci. O památku se stará občanské sdružení Nebovidská tvrz.

Tvrz je přístupná v době konání akcí. 

mailNebovidy

Nebovidy 75, Nebovidy, 280 02

GSM:+420 737 736 889
E-mail:nebovidskatvrz@centrum.cz
Web:http://www.nebovidskatvrz.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load