Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Cyklovýlet kolem Lánské obory

Nová cyklostezka na tělese bývalé vlečky dolu Tuchlovice otevřela cyklistům nový přístup do Lán. Naše trasa navíc obkrouží Lánskou oboru, podíváme se i k Berounce. Kromě cyklostezky pojedeme po silnicích se slabším provozem a krátce využijeme i kvalitní lesní cesty.

Na rozlehlé kolejiště nádraží Kamenné Žehrovice se v minulosti napojovala vlečka od dolu Tuchlovice. Ta je dnes přestavěná na jednu z nejzajímavějších středočeských cyklostezek, která je od roku 2015 zprovozněna v plné délce. Nese označení cyklotrasy 8185. Od nádraží vede nejprve podél kolejí ve směru Kačice a poté se odklání mírným obloukem směrem na jih do Tuchlovic, kam se dostává přes původní železniční most přes dálnici D6. Cyklostezka má hladký asfaltový povrch a je vhodná i pro in-line bruslaře. V Tuchlovicích budete projíždět okolo fotovoltaické elektrárny a umělého kopce po bývalém dolu Tuchlovice. 

Na konci cyklostezky na křižovatce odbočíme vlevo a dostaneme se na rozcestí Na Pískách, na hranici CHKO Křivoklátsko, kde pokračujeme dále po cyklotrase 8185 západním směrem. Cyklotrasa se postupně napojuje na silnici č. 116 a těsně před obcí Lány se dáme vlevo k Lánské oboře po tzv. Lánské cestě. Cca po 1,5 km dorazíme k okraji Lánské obory, kde vznikl výběh pro jelení zvěř s pozorovací plošinou (odpolední krmení). Oboru zřídili Valdštejnové v roce 1713, dnes se tu chová hlavně Jelen evropský. 

Po krátké přestávce věnované pozorováním jelenů se vrátíme zpět mírnou oklikou severozápadně přes tzv. Brejlský průsek a pokračujeme do obce Lány skrz nově realizovanou Oborní bránu. Dominantou obce je zámek, původně renesanční lovecké sídlo císaře Rudolfa II. V červenci 1921 koupil zámek v Lánech stát jako letní prezidentské sídlo. Do přestavby se pustil architekt Josip Plečnik. Zámek je spojen krytou chodbou s barokním kostelem. Okolo se rozkládá anglický krajinářský park o rozloze asi 110 ha, taktéž upravený podle návrhu J. Plečnika. Zámek si lze prohlédnout pouze při mimořádných příležitostech, park se skleníkem je přístupný v období duben–říjen (středa–čtvrtek 14–18 h, víkendy a svátky 10–18 h). Ve zrekonstruované budově špýcharu je otevřeno Muzeum T. G. Masaryka se zajímavou expozicí o životě a době našeho prvního prezidenta, který je pohřben v rodinné hrobce na lánském hřbitově. Dále je možné navštívit Pamětní síň Alice G. Masarykové a ČCK. V obci dále můžeme navštívit Muzeum sportovních vozů a Hokejovou síň se sbírkou hokejových trofejí. 

Po prohlídce zajímavostí v obci Lány jedeme po žluté značce ke kruhovému objezdu a dále po silnici (cyklotrasa 201) podél oplocení lánské obory (nepřístupná) okolo hájoven Píně (zbytky koněspřežné dráhy z roku 1830, která svážela dřevo do Prahy a byla druhou nejstarší železnicí na evropském kontinentu) a Pařeziny (cyklotrasa 0048) do osady Požáry a k lesnické škole Písky, kde odbočíme vlevo. Napojíme se tak na cyklistické značení tzv. Křivoklátských okruhů KO 8. Čeká nás příjemný sjezd do Zbečna v údolí Berounky. V roce 1100 (tehdy bylo Zbečno připomínáno jako dvorec českých knížat) byl v okolních lesích při návratu z lovu zákeřně zavražděn kníže Břetislav II. V prostoru někdejšího přemyslovského dvorce stojí kostel. Naproti se dochoval Hamousův statek, roubený špýcharový objekt z roku 1760 (jeho počátky sahají ovšem až do 16.  století), jedna z našich nejcennějších staveb lidové architektury. 

Stoupání k Sýkořicím nám zpestří krásné výhledy. Na křižovatce silnic 201 a 116 odbočíme vlevo směr Lány (cyklistické „Křivoklátské okruhy 6 a  8“). U dvora Ploskov spolu s „okruhy“ odbočíme vpravo a na hraně lesa na modrou značku vlevo. Ta nás lesními cestami dovede k rozcestí Na Pískách, odkud se do Kamenných Žehrovic vrátíme stejnou cestou, kterou jsme již jeli.

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load