Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Kulturní akce v dubnu a květnu 2019 na Tetíně

V průběhu dubna a května se v Tetíně konají 4 významné akce - v dubnu je to vernisáž výstavy Daniely Kosové, v květnu pak Pouť sv. Jana Nepomuckého, Táborák nejen s písničkou a Vymetání půdy aneb bazar po francouzsku a Noc kostelů.


Dubnová vernisáž v Tetíně:

27. dubna 2019 v 16 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně zahájena výstava malířky Daniely Kosové. Výstava potrvá do 31.10.2019. Bude otevřena vždy v sobotu, v neděli a o svátcích 10:00 - 18:00 hodin.


Květnové kulturní akce:

Pouť svatého Jana Nepomuckého

18. května 2019 zve Sdružení sv. Ludmily na pouť svatého Jana Nepomuckého na Tetín do kostelů sv. Jana Nepomuckého a kostela sv. Ludmily. V rámci poutě se uskuteční v 11:00 poutní mše svatá, ve 14:00 následuje přednáška Maxe Kašparů – řeckokatolického kněze, spisovatele a muže mnoha dalších oborů, pouť uzavře v 16:30 koncert Petra Hejného na violoncello.

Táborák nejen s písničkou a Vymetání půdy aneb bazar po francouzsku

19. května 2019 od 14:00 zve Sdružení sv. Ludmily na tetínskou faru na tradiční Táborák nejen s písničkou (odpoledne plné písniček, her pro děti a opékání na ohni).

 Ve 14:30 se Táborák doplňuje s akcí nazvanou Vymetání půdy aneb bazar po francouzsku (své nepotřebné věci můžete nabídnout jiným za drobný peníz), který proběhne na Tetíně na prostranství před kostelem sv. Jana Nepomuckého.

Noc kostelů

24. května 2019 zve Sdružení sv. Ludmily na celorepublikovou akci Noc kostelů, ke které se připojují i tetínské kostely. Začátek v 19:30. Pro děti je připravená napínavá hra o osobnostech doby sv. Ludmily, vystoupí soubor Societas Musicalis, proběhne přednes básní Paula Claudela, prohlídka výstavy výtvarnice Daniely Kosové, varhanní improvizace, meditativní čtení, prohlídky všech kostelů a další drobné aktivity.

Zájemci o informace mohou kontaktova OÚ Tetín, Sdružení sv. Ludmily nebo Informační centrum Beroun. 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load