Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) konané od 7. do 15. 9. jsou významnou celoevropskou kulturní a společenskou akcí. Jejím posláním je zprostředkování osvěty a poukázání na kulturní bohatství jednotlivých národů. Dalším cílem je snaha národy spojovat a propagovat myšlenku, že si navzájem mají mnoho co nabídnout.
V rámci této společenské a kulturní události jsou otevřeny brány často jindy nepřístupných památek, budov a objektů a to jak známých, tak méně proslavených, veřejných i soukromých. Dále jsou pořádány doprovodné akce jako přednášky, koncerty, představení a jiné městské slavnosti.Do akce se zapojí také mnoho institucí a pamětihodností Středočeského kraje, každá z nich nabídne nevšední a poutavý program. Jako malou ochutnávku jmenujme například vycházku po ohrožených stavebních památkách města Kouřim s výkladem historika umění, zpřístupnění kaple sv. Jiří a jižních teras na hradu Český Šternberk a komentované prohlídky Hornického muzea Příbram s doprovodným programem zaměřeným na lidové umění.

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load