Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Hradiště Stará Boleslav

Příběh o vzniku města Stará Boleslav nám zanechal kronikář Kosmas. Podle ní si kníže Boleslav umínil, že tady založí hrad po římském způsobu.

Hradiště Stará Boleslav vzniklo na nízké vyvýšenině u levého břehu řeky Labe nedaleko od soutoku s Jizerou. Přes brod u staroboleslavského hradiště přecházela cesta, která odtud směřovala podél Jizery na sever, respektive severovýchod.

Jihozápadní část hradiště na ostrožní výspě nad řekou zaujímal prostor někdejší akropole, pod níž bylo na východě odděleno předhradí. Valové opevnění tu bylo zesíleno výstavbou zděné kamenné hradby, obnovené, respektive znovu zbudované ve 14. století. V prostoru akropole se nachází bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána a v sousedství menší kostel sv. Klementa. Základy dalšího kostela odhalil archeologický průzkum na předhradí v prostoru tzv. Václavského náměstí. V jeho dlažbě je vyznačeno místo a půdorys této svatyně.


Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hradiště Stará Boleslav, Stará Boleslav, 250 01

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load