Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Zřícenina hradu Jenčov

Název hradu Jenčov, někdy také Jinčov, je odvozen od jména Jan, tedy „Janův hrad“. Jméno Jan pravděpodobně odkazuje na panovníka Jana Lucemburského. Ten ovšem zcela jistě nebyl zakladatelem hradu, neboť ten za doby jeho vlády již existoval.

Protože nejsou k dispozici žádné písemné prameny vážící se k založení hradu, je jeho vznik datován na základě archeologických nálezů. Ty dokládají, že byl hrad s největší pravděpodobností založen, Václavem II. První písemné zmínky o hradě pocházejí až z let 1606 a 1685, kdy byl samotný hrad již pustý.

Hrad Jenčov byl nejmenším královským hradem v Čechách. Tvořily jej pouze dvě zděné budovy, palác a čtverhranná věž. Vzhledem ke své velikosti a poloze nebyl trvale obýván, sloužil pouze jako lovecký hrádek.

Zajímavost

I přesto, že byl Jenčov jen malým hrádkem a nepatří mezi nejslavnější sídla českých králů, jeho příběh zaujal skupinu lidí, které spojují společné zájmy jako láska k přírodě a českým dějinám. Sdílené nadšení a odhodlání vedlo k založení Spolku hradu Jenčov, díky němuž jsou nyní pozůstatky historické stavby v dobrém stavu a patří mezi důležité středočeské pamětihodnosti.

Hrady a zříceniny hradů: zříceniny hradů

mailBěleč

Košťálkova 1355, Beroun, 266 01

Telefon:+420 737 976 003
E-mail:jencov@seznam.cz
Web:https://jencov.estranky.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load