Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Královské město Rakovník vniklo v místě důležité obchodní cesty. Dlouhou dobu bylo závislé na postavení nedalekého královského hradu Křivoklát. Svoji nám dnes známou podobu s velkým historickým náměstím získalo kolem roku 1300. Rakovník je také městem, kde vznikla první česká reálná škola.
Dávné rakovnické dějiny byly po dlouhou dobu ovlivňovány děním na hradě Křivoklát – Rakovník měl statut komorního města a byl na tomto sídle českých králů závislý. Až císař Rudolf II. ho roku 1588 povýšil na město královské a tím tento poddanský vztah zanikl. Výrazný rozvoj nastal v druhé polovině 16. století, kdy byly postaveny kamenné hradby a nové brány, rozmohlo se chmelařství a vaření piva. Naopak velkou ránou bylo vypuknutí třicetileté války, na jejímž počátku se odehrál střet stavovského vojska s koaliční armádou právě v blízkosti Rakovníka.
 
I přesto že se Rakovník z válečných útrap vzpamatovával pomalu, stal se v roce 1865 okresním městem. Významnou událostí bylo v roce 1833 založení první české reálně školy. I dnes v budově sídlí vzdělávací instituce, a to gymnázium pojmenované po spisovateli Zikmundu Winterovi. Dalším milníkem, jenž ovlivnil zdejší dění, bylo založení Ottovy mydlárny v roce 1875. Naopak smutnou částí historie je období po mnichovské dohodě, kdy se z Rakovníka stalo příhraniční město, odkud byli za druhé světové války deportováni Židé do koncentračních táborů.
 
Mezi nejvýznamnější památky patří Husovo náměstí, jedno z největších historických náměstí v České republice, a kostel sv. Bartoloměje. Nejnákladnějším a nejambicióznějším stavebním podnikem v dějinách města bylo zbudování kamenných hradeb, s jejichž stavbou se začalo v roce 1516 – první byla postavena Pražská brána a o rok později monumentální gotická Vysoká brána dosahující do výšky padesát metrů. K návštěvě láká také Muzeum T. G. M., jehož záběr je mnohem širší, než název napovídá – expozice pokrývají celé dějiny města i regionu od pravěku až po novodobé události.

Zajímavost

Zakladatel výše zmíněného podniku na výrobu mýdel František Otta měl už jako malý chlapec o své budoucnosti jasno. „Budu mydlářem,“ odpovídal na otázku, čím by chtěl být, až vyroste. Rodiče nepřikládali snům svého syna žádný význam, o to více je František o několik let později překvapil. Prokázal, že si umí jít za svým – v Rakovníku si pronajal zavedenou mydlářskou dílnu, z níž se mu podařilo vytvořit velkou a prosperující firmu produkující mnoho druhů kosmetických přípravků.

Rakovník

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load