Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?
Velvary patří mezi královská města, ale kdy přesně se jím staly, není známo – v roce 1482 zničil archiv s vzácnými listinami požár. Proto ještě téhož roku vydal král Vladislav II. Jagellonský privilegia nová. Velvary proslavily také dvě pověsti – první posloužila jako předloha lidové písni a druhá vysvětluje, proč se místním dodnes říká „tvrdovaječníci“.
Velvary vznikly v místě, kudy vedla prastará obchodní cesta, a vyvinuly se ze středověké osady, z níž se postupně stávala tržní ves. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1282, ale až po roce 1357 připadla osada královské koruně a zřejmě Karel IV. ji povýšil na město. Kdy přesně Velvary získaly městská práva, není známo, jelikož při požáru v roce 1482 shořel městský archiv a s ním mnoho důležitých listin. Proto král Vladislav II. Jagellonský ještě téhož roku, kdy archiv zpustošil oheň, potvrdil práva a výsady obsažené ve zničených písemnostech. Slovo královský si ale město ke svému názvu pravidelně přikládalo až od roku 1593 a v textech panovnických majestátů se výslovného jmenování královským městem dočkalo až v druhé polovině 18. století v listinách Marie Terezie a Josefa II. Vzácný titul užívaly až do konce roku 1848.
 
Již od svých počátků byly Velvary zemědělským městem a zůstaly jím i ve 20. století. Z původních hradeb s několika branami se dochovala jen Pražská brána a mezi další dominanty se řadí kostel sv. Kateřiny, budova radnice a mariánský sloup. Nejslavnějším rodákem byl Václav Klement, jeden ze zakladatelů automobilky dnes známé pod jménem ŠKODA AUTO.

Zajímavost

Město Velvary se proslavilo hned dvěma pověstmi. První z nich vypráví o dávném zločinu, jenž se udál v místní hospodě a o němž byla složena písnička Ó, Velvary. Vše se událo v zimě roku 1591. Ve zmíněné krčmě byla Jáchymovi z Bílé ukradena truhla s 996 tolary. Tedy alespoň takto incident popisoval pan Jáchym. Verze ostatních byla trošku jiná –  své peníze prý návštěvník propil. Spor se táhl tak dlouho, že si o něm potomci okradeného začali zpívat a písnička Ó, Velvary byla na světě.
 
Druhá pověra popisuje událost, která se váže ke vzniku Karlova mostu. Do malty se v té době přidávala vajíčka a každá z okolních obcí svými vajíčky na stavbu přispívala. Jen Velvarští ale přišli s nápadem, že je uvaří natvrdo, aby se po cestě do Prahy nerozbila. Až když stavitelům svůj „zlepšovák“ ukázali,zjistili, že vařená vajíčka se do malty přidávat nedají. A od té doby se Velvarským říká „tvrdovaječníci“.

Velvary

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load