Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Zimní víkend na zámku

Zastesklo se vám po výletech za taji naší historie, za příběhy z českých dějin? Nečekejte na jarní oblevu a vypravte se za kouzlem minulosti již tento víkend. Na zámku Veltrusy se zimy nebojí a novou sezónu zahájí již tuto sobotu a to hned třemi zajímavými akcemi.
Na veltruském zámku tento rok nezahálí a letošní sezónu odstartují již v sobotu 25. ledna 2020. Letní rezidence šlechtického rodu Chotků, která začala vznikat roku 1704, se v raných letech své existence řadila mezi nejkrásnější díla vrcholné barokní architektury v Čechách. O věhlasu jak reprezentačního sídla, tak tohoto šlechtického rodu svědčí návštěva samotné císařovny Marie Terezie. Posledními aristokratickými majiteli byli Karel a Livie Chotkovi. A právě jejich příběhu se věnuje znovuotevřený prohlídkový okruh „Aristokracie: začátek konce“. Jaký byl život na zámku? Jak urozené rodiny trávily svůj volný čas? Jakému postavení se šlechtici těšili a jaké role v zemi zastávali? V rámci expozice se seznámíte jak s osudy vlastníků veltruského panství, tak obecněji s celkovou atmosférou dané doby.
 
Další z nově otevřených výstav nese název „Pozdrav z Veltrus“ a prostřednictvím dobových artefaktů sběratele Kamila K. Brzáka vás rovněž přenese do dob dávno minulých – do epochy, kdy se psalo krasopisně perem namáčeným do kalamáře, ale i do let pozdějších, kdy se nedalo dopustit na kvalitu psacích strojů Remington. Skrze úhledné dopisy a vyšperkované pohledy nahlédnete do pracoven i do životů aristokratů na sklonku 19. a na počátku 20. století.
 
Poslední víkendovou událostí bude slavnostní odhalení kopie plastiky koňské hlavy nad vchodem do zámecké konírny, jež bude doplněno komentovanou prohlídku stájí. Replika bude odkryta v 11 hodin dopoledne. Po letech se tak koňská busta vrací na své místo, na zeď zámecké konírny, odkud zmizela v poválečných letech. Příběh jejího vzniku, ztracení i návratu a také zajímavosti o unikátní technice výroby repliky si poslechnete na dopolední exkurzi.
 
Obě expozice budou v zimní sezóně – od ledna do konce dubna – otevřeny vždy jen o víkendech. Více zde.
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load