Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Hřebenovka po hřebech z Dobřichovic

Z údolí Berounky se vydáme na Hřebeny a opět sjedeme zpět. Hřebeny jsou nejbližší „hory“ ku Praze a jejich hluboké lesy protkané asfaltovými silničkami jsou opravdovým cyklistickým rájem. Přesto je výlet určen spíše starším dětem s dostatkem zkušeností s jízdou na kole, čekají nás delší stoupání i klesání. Trasu je možné absolvovat i s cyklovozíkem.

Vyjedeme od železniční stanice Dobřichovice, kde lze i zaparkovat auto, Tyršovou ulicí po cyklotrase 3 směrem na Všenory. Za sportovním centrem odbočíme doprava, stále po ulici Květoslava Mašity a stoupáme do kopce, mineme zámek Všenory (nepřístupný). Zhruba po 500 metrech odbočíme do ulice Nad rozcestím, čímž se zároveň napojíme na cyklotrasu 8129. Mineme křížení s červenou turistickou značkou a stále po cyklotrase 8129 odbočíme do Černolic. Pozor! Dosavadní stoupání si můžeme ušetřit tím, že se necháme svézt cyklobusem, který v sezóně (duben–říjen) jezdí od stanice Dobřichovice návazně na vlaky od Prahy. Od autobusové zastávky v centru Černolic si můžeme udělat zajížďku k pěkným Černolickým skalám (od požární nádrže vpravo) nebo se rovnou vydat červenou cyklo značkou značenou „hřebenovkou“ (Mníšecko-Č, souběžná s trasou 8129) přes obec do lesů – čeká nás krátké stoupání a poté jízda střídavě nahoru dolů až k silnici z Mníšku do Řevnic (parkoviště), za nimiž nás čeká namáhavější stoupání stoupání na Skalku (1) (553 m n. m., ve svahu tohoto vrchu vzniklo poutní místo s barokním kostelíkem, křížovou cestou, klášterem; pěkné výhledy). K poutnímu místu vede odbočka, hlavní trasa pokračuje pohodlně na rozcestí Červený kříž, Na Rovinách a Na Soudném.

Od posledního jmenovaného rozcestí pojedeme po zelené cykloznačce, čeká nás krátké a poslední stoupání a poté si již od rozcestí Nad Rochotou můžeme vychutnat dlouhý sjezd po cyklotrase 8130 do vsi Halouny. Ještě před začátkem obce odbočíme vlevo na místní komunikaci a poté na zelenou značku. (Pokud tuto odbočku mineme, nevadí, na začátku obce se dáme doleva po zelené turistické.) Zelenou značku necháme odbočit vlevo a jedeme stále rovně, sjíždíme mezi domky na silnici a opět na cyklotrasu 8120, po níž se dáme vlevo a poté stále přímo do centra obce Svinaře (obnovovaný zámek) a po cyklotrase 3 do Zadní Třebaně. U obecního úřadu odbočíme na cyklotrasu 3, po níž podél Berounky dojedeme až k mostu, po němž přejedeme na levý břeh řeky. Po něm po cyklotrase pokračujeme přes centrum Dobřichovic (Křižovnické náměstí, informační centrum, zámek Dobřichovice). Souběžně se zelenou turistickou značkou se dostaneme na most, po kterém přejedeme zpět na pravý břeh, a po cyklotrase 3 zpět k železniční stanici Dobřichovice.

Dobřichovice

Dobřichovice

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load