Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Slovanské hradiště HRADSKO

Necelých 16 km od Mělníka a 3, 5km od Kokořína stávalo kdysi slovanské hradiště Hradsko. Dnes tam leží stejnojmenná obec.

Na náhorní plošině nad údolím řeky Pšovky se v dávných dobách rozkládalo sídliště z mladší doby bronzové a posléze i slovanské hradiště. Hradiště mělo svoji významnou strategickou polohu, leželo na náhorní plošině obklopené strmými svahy s pískovcovými skalami, přístupné jen  široké šíji(70m).

 Naši předkové Slované, pravděpodobně kmen Pšovanů,  obývali toto místo zhruba od 8. do 13. století. Hradby hradského hradiště z počátku dosahovaly šíře 7 metrů, postupně byly přebudovávány do šíře 14 metrů. Jejich zbytky v podobě valu protínaly stejnojmennou obci Hradsko.  V 1. polovině 19. století byly valy bohužel rozebrány a rozvezeny. Vnitřní uspořádání  hradiště tvořil dvorec na nejvyšším místě náhorní plošiny. V 11. století došlo zřejmě k rekonstrukci vnitřního valu a zmenšení opevněné plochy. K zástavbě mladší fáze hradiště  mohl dle některých pramenů náležet i kostel sv. Jiří jež stojí  na místě současného několikrát přestavěného kostela.Strategický strážní význam hradiště přetrval až do počátku 13.století.

Archeologický průzkum odkryl základy velmožského dvorce, obytných prostor, původního pohřebiště a pohanského žertviště.

Mělník

Hradiště Hradsko

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load