Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Zřícenina hradu KOUTY

Zřícenina hradu Kouty se nachází ve Středočeském kraji na severozápadním okraji vesnice Kouty v okrese Benešov.

Od roku 1965 je zřícenina hradu, původně vodní tvrze, chráněna jako kulturní památka.

První písemná zmínka o existenci tvrziště je z roku 1366-1368. Rozkládalo se uprostřed rybníka. Od 14. do 16.století patřila k panství Jarohněva Vejháka z Křečovic. Na začátku 17.století byly Kouty připojeny k obci Smilkov a stará tvrz byla opuštěna až nakonec zpustla. V roce 1813 byly zbořeny i její zbytky.

Hospodářské zázemí tvrze se zřejmě nacházelo v místě dochovaného hospodářského dvora na místě hospodářského barokního dvora jižně od samotné tvrze. Dochovaly se zdi ze dvou budov. Uprostřed tvrziště byla  nádvorní zeď, obytné budovy s okny a v prvním patře a v přízemí byly portály.  Nároží na východní straně tvrziště patřilo k objektu vstupní budovy vysunuté do vodního příkopu. Přízemí vstupní budovy bylo zaklenuté valenou klenbou v typickém tvaru půlválce. Geofyzikální průzkum odhalil ještě přítomnost zdí neznámého původu pod úrovní terénu. 


mailBenešov

Kouty, Smilkov, 257 86

Telefon:+420 317 812 169
E-mail:Obec@smilkov.cz
Web:www.smilkov.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load