Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Kapličky na sříbrné stezce

Poznávací turistická trasa Kapličky na stříbrné stezce propojuje poněkud opomíjené drobné památky, které si ale zaslouží Vaší pozornost.

Vedle nejcennějších památek Kutné Hory, dnes zapsaných v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
připomínají dávné materiální a duchovní bohatství města také drobné stavby. Obyvatelům i návštěvníkům Kutné Hory se od počátku června 2019 nabízí příležitost k poznání dalších zajímavých míst starobylého středočeského města a jeho historických památek. Poznávací turistická trasa Kapličky na stříbrné stezce propojuje poněkud opomíjené drobné památky, které si ale zaslouží Vaší pozornost.

Počet těchto drobných staveb, které vypovídají mnohé o duchovním životě obyvatel města v minulosti, je na poměrně nevelkém území překvapivě vysoký – v současnosti stojí v Kutné Hoře celkem 18 kapliček. Seznámit se s nimi můžete skrze dva okruhy poznávací trasy.

Základem poznávací trasy je její „vnitřní okruh“, který propojuje devět kapliček. Od nich se lze hvězdicově vydat ke zbývajícím objektům v okrajových částech města.

Kutnohorskou stezku po kapličkách – nebo samostatně jen její dílčí části – je možno absolvovat individuálně či ve skupinách. Trasa je vhodná pro pěší, cykloturisty i jako cíl rodinných vycházek.


 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load