Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Naučná stezka LOUŠTÍN

Naučná stezka LOUŠTÍN prochází oblastí Lužné na Rakovnicku.

Naučná stezka Louštín dostala název podle stejnojmenného nejvyššího vrcholu v pohoří Džbán. Kopec se nachází na východě okresu Rakovník cca 1,5 km jihovýchodně od Krušovic a tyčí se do výše 538,2 m n. m. po jeho jižním a západním úbočí prochází hranice Lužné a Krušovic.

Stezka pro pěší měří 7 km, začíná a končí u Sládkova kříže za obcí Lužná a má 12 zastavení s informačními panely a odpočinkovými místy. Nejoblíbenějším odpočivadlem je romantické zastavení u rybníka Punčoška. Cyklistická trasa vede převážně po lesních nezpevněných cestách a měří 12,5 km. Tématicky je naučná stezka zaměřena na poznávání přírody a lesnictví Rakovnicka. Ze samotného vrcholu kopce Louštín je krásný výhled na okolní krajinu, pro znavené výletníky tady byl postaven malý altánek. Výzkumy zde odhalily stopy po dávném osídlení. Již v době bronzové  tu stávalo pravěké hradiště, pravděpodobně jen dočasného charakteru neboť vrchol je bez vodních zdrojů. Ve 13.století tady král Václav I. nechal postavit svůj lovecký hrádek, který postupem času zchátral a zpustnul.     

Na trase uvidíte několik typů porostů s různou druhovou skladbou dřevin. Pokud nebudete příliš hluční můžete se v lese setkat se stádem srnců, zahlédnout prase divoké, daňka skvrnitého, z ptačí říše datla černého, pěnkavu obecnou, sojku obecnou, sýkoru koňadru, sýkoru modřinku a jiné živočišné druhy typické pro faunu zalesněných oblastí. 

Lužná

Vrch Louštín, Lužná, 270 51

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load