Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Z Kutné hory na Kačinu na kole

Zámek Kačina není jen nějaké tuctové šlechtické sídlo. Patří totiž mezi nejcennější zástupce empírové architektury na našem území. Jedná se o „císařský“ styl odkazující k slavným římským tradicím, který se Evropou začal šířit v období Napoleonova rozmachu. Zámek vznikl v letech 1806–1824 jako letní sídlo Jana Rudolfa Chotka a má majestátní kompozici. Základem je ústřední palác s krásným portikem, vstupním sálem a reprezentačními místnostmi, z něhož vybíhají dvě křídla se sloupovou kolonádou, v nichž bývaly hostinské pokoje. Pravé křídlo zakončuje pavilon se zámeckým divadlem a nedostavěnou kaplí, na levé straně je impozantní knihovna s desetitisíci svazků, jejíž návštěva vás ohromí. Po prohlídce interiérů si můžete odpočinout v romantickém zámeckém parku, který má charakter otevřené krajiny s mnoha drobnými stavbami, alejemi, klidnými zákoutími a umělými ostrůvky.

Dnešní výlet vás zavede do nejvýchodnějšího cípu Středočeského kraje, který oplývá množstvím významných architektonických skvostů. Od vlakového nádraží v Kutné Hoře, které leží poměrně daleko od historického centra, se zajeďte podívat alespoň na památky v městské části Sedlec. Zdejší monumentální katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele má úchvatnou barokně-gotickou podobu, kterou jí na přelomu 17. a 18. století vtiskl Jan Blažej Santini-Aichel. Zážitkem je také návštěva kostnice pod hřbitovním kostelem Všech svatých se svéráznou výzdobou z lidských kostí.

Po silničce kolem kempu v Malíně objeďte křižovatku se státní silnicí č. 38. V Nových Dvorech uvidíte zámek spojený elegantní arkádovou chodbou s kostelem sv. Martina a bývalý dominikánský klášter z konce 17. století s barokní branou do areálu. Za vsí odbočte vlevo s červenou turistickou značkou, která vás provede parkem až k zámku Kačina. Až si jej prohlédnete, pokračujte po silnici přes Rohozec do Žehušic. Kromě středověké tvrze se zde nachází další empírový zámek, obklopený anglickým parkem a oborou, která je známá chovem bílých jelenů.

Přes kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého pojedete proti proudu Doubravy na Zbyslav a do Vrdů s velkým areálem někdejšího cukrovaru a příjemným koupalištěm. Pod terénním zlomem pojedete přes Vinaře do Žlebů v hlubokém údolí Doubravy. Můžete tu navštívit zámek, který Auerspergové v 19. století upravili do romantické podoby po vzoru anglických šlechtických sídel. S cyklotrasou č. 0118 pojedete po hlavní silnici přes Filipov, kde stojí rekonstruovaný zámek, který v 19. století získal vzhled ve stylu anglické gotiky.

Další zastávkou je město Čáslav s pěkným historickým jádrem kolem náměstí Jana Žižky z Trocnova. Porozhlédnout se tu můžete z raně gotické Otakarovy věže, které bývala součástí středověkého opevnění. Cyklotrasa č. 1 vás zavede zpět do Kutné Hory, nebo můžete ještě v Třebešicích odbočit s trasou č. 0128 a zajet se podívat do Jakuba na krásný románský kostel z 12. století s pestrou sochařskou výzdobou.


Kutná Hora

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load