Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Z Kladna na kole na zámek v Lánech

Velkých venkovských zámků je u nás mnoho, ale jen jedno takové šlechtické sídlo dnes patří mezi symboly české státnosti – Lány. Barokní zámek na okraji křivoklátských lesů využívají od dob Tomáše Garrigua Masaryka prezidenti naší země, zejména k letním pobytům. Kdysi patřil Valdštejnům a naposledy Fürstenbergům, kteří jej v letech 1902–1903 renovovali a v roce 1921 odprodali státu. Z důvodu současného využití zámku si nemůžete prohlédnout jeho interiéry, ale veřejnosti přístupný je vedlejší kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova a zámecký park, jehož úpravy nesou rukopis slavného architekta Josipa Plečnika. Jeho nejvýraznějším počinem je zeď s impozantní kašnou při hrázi rybníka. Tvoří ji pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud spadá do rybníka. Hlavy symbolizují území tehdejšího Československa – Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Z vlakového nádraží v Kladně se dejte doleva, kde na rohu ulic Milady Horákové a Železničářů začíná značená cyklotrasa. Povede vás po okraji města přes velký sportovní areál se stadionem, koupalištěm a množstvím hřišť a hal. Projedete lesem a za železničním přejezdem se dáte doprava po cyklotrase č. 0018, která směřuje na Doksy. Zde si můžete prohlédnout malé muzeum ve vzorně udržovaném „řopíku“ neboli lehkém bunkru československého předválečného opevnění. Podjedete dálnici D6 a čeká vás Družec s malebnou návsí, kalvárií a rozhlednou na vrchu Veselov (429 m). Dál sledujte cyklotrasu č. 201, s níž za Žilinou zavítáte do chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Okolní lesy pomalu zhoustnou a nakonec přejdou v zámecký park, který zleva objedete a ocitnete se v Lánech.

Prezident Masaryk žil na zámku natrvalo po abdikaci z úřadu v roce 1935 až do své smrti o dva roky později. Poblíž našel také místo posledního odpočinku pro sebe, svou ženu Charlottu, syna Jana a dceru Alici; jejich hrob si můžete prohlédnout na místním hřbitově. A v barokním objektu bývalého špýcharu navštivte Muzeum T. G. M., které představuje osobnost prvního československého prezidenta, jeho rodinu a politické události spojené s jeho osobou.

Od hřbitova se dejte po neznačené silnici do Vašírova a pak po hlavní přes Rynholec do Nového Strašecí. Pokud budete mít čas, určitě si prohlédněte střed města. Při ulici Aloise Jiráska bývalo malé židovské ghetto, z něhož zbyla někdejší klasicistní synagoga. Po válce stavbu koupila Církev československá husitská a zřídila tu svůj sbor. Zdejší muzeum vás seznámí s tajemnou historií keltského osídlení. Dozvíte se tu třeba o nálezu slavné opukové hlavy Kelta u nedalekých Mšeckých Žehrovic. Přes ně pojedete po cyklotrase č. 8192 až k řece Loděnici, jejíž krásnou nivou vás povedou trasy č. 8246 a 8248. Za Srby s krásným Turyňským rybníkem si vás převezme trasa č. 0017, s níž se vrátíte do Kladna.


Lány

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load