Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Z Prahy na kole do Roztok přes Líbeznice

Někdo považuje Líbeznice za obyčejnou obec severně od Prahy na staré cestě do Mělníka. Kdo však tíhne k moderní architektuře, určitě si vybaví některou z celé řady kvalitních staveb, které zde vznikly v posledních letech a přitahují pozornost odborníků i poučených turistů. Zásluhu na tom má osvícené vedení obce, které pro potřebné objekty umí najít ty nejlepší architekty. Nejprve zde byly v roce 2014 krásně rekonstruovány dva staré domy –radnice a dům služeb. Oba dostaly hranolové věže, které doplňují věž kostela sv. Martina. O rok později vyrostl kruhový pavilon základní školy s otevřeným atriem a za další rok oválná sokolovna se vzdušnou, dřevem obloženou fasádou. Naposledy na začátku roku 2020 byl slavnostně otevřen areál hasičské zbrojnice. Netrvalo dlouho a obec začala za svůj přístup sklízet první ocenění.

Výlet začíná u stanice metra Černý Most, odkud vás přes obchodní zónu a nově založený park Arborka povede cyklotrasa č. A44. Před nádražím v Satalicích odbočte vpravo na cyklotrasu A263, která směřuje přes někdejší bažantnici a krásnou alejí do Vinořského parku, chráněného jako přírodní památka. Jedná se o rozsáhlý, krajinářsky utvářený park, který kdysi náležel k nedalekému baroknímu zámku Černínů z Chudenic. Romantické zalesněné území je z východní strany lemováno pískovcovými skalami a zahrnuje několik pramenů, mokřady a tři rybníky. Rostou zde převážně lípy, duby a olše.

Na kraji Vinoře se dejte vpravo a po cyklotrase č. 8100 pokračujte přes její centrum až k zámku Ctěnice. Ten byl v 18. století upraven ve stylu klasicizujícího baroka a nedávno prošel rekonstrukcí. Při návštěvě můžete zhlédnout expozice o historii zámku, Vinoře a tradičních řemesel. Zámecký park zase láká ke krátké procházce. Dál pokračujte po stejné cyklotrase do Čakovic, Třeboradic a Hovorčovic. Zde se její značení stáčí západním směrem, aby se vyhnulo Líbeznicím. Jak jsme již naznačili, jedná se o zastaralý předsudek, který nepochybně překonáte. Jeďte rovně po silnici až do vsi a přesvědčíte se sami, že vzkvétá jako mávnutím kouzelného proutku. A kdo má radši tradičnější kouzlení, může zavítat na představení v místním divadle kouzel, kde mají také zrcadlový labyrint.

Ulicemi Pakoměřickou a V Alejíčkách se vrátíte zpět na cyklotrasu, pojedete přes Sedlec a dálnici D6 do Klecan. Zdejší empírový zámeček bohužel není přístupný veřejnosti, a tak sjeďte dolů k Vltavě a z Klecánek použijte přívoz, abyste se dostali na druhý břeh do Roztok. Pokud nespěcháte, zavítejte na zámek. Kdysi vznikl jako gotická vodní tvrz, ale dnes je upraven v renesančním stylu. Sídlí v něm Středočeské muzeum se zajímavými stálými expozicemi i poutavými příležitostnými výstavami. Přilehlý zámecký park je dobrým místem pro zastavení a odpočinek. Město si udržuje atmosféru elegantního letoviska poblíž Prahy, kterou si vychutnáte zejména na začátku Tichého údolí se spoustou honosných prvorepublikových i starších vil.


Líbeznice

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load