Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Naučná stezka Slatinná louka Liblice – zámek Liblice

Naučná stezka prochází okolím zámku Liblice. Seznamuje s architekturou a historií zámku, a přírodními poměry lužního lesa a mokřadních luk v zámecké oboře.

Naučná stezka prochází okolím barokního zámku Liblice, zámeckou oborou, a poté po obvodu přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic, vyhlášené především na ochranu vzácných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých. Stezka seznamuje s architekturou, historií zámku, s faunou, flórou a přírodními poměry lužního lesa a mokřadních luk v zámecké oboře.

Počátečním a koncovým bodem stezky je obec Liblice, na počátku příjezdové cesty u zámku. Délka trasy je 2, 5 km, cesta je nenáročná, mohou ji absolvovat i rodiny s dětmi. Stezka má celkem 12 zastávek ve dvou okruzích.

Oba okruhy mají společnou přístupovou cestu z výchozího místa podél zámku a zámeckého parku. Všechny hlavní zastávky 1–10 jsou umístěny na přístupové cestě (1–7) a trase velkého okruhu (8–10). Na trase malého okruhu jsou pak umístěny doplňkové zastávky označené 1A a 1B.  Velký okruh je značen zelenobíle a  tzv. Malý okruh červenobílými značkami naučných stezek. Místy vedou oba okruhy společnou trasou. Informační panely jsou v češtině, angličtině a němčině.

Názvy zastávek Velký okruh: Obec Liblice - Okolí - Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007 - Zámek I. - Giovanni Battista Alliprandi - Zámek II. - Zámecký park - Zámecká obora – flóra - Zámecká obora – fauna - Slatinná louka – přírodní rezervace

Názvy zastávek Malý okruh: Chráněná oblast akumulace podzemních vod -  Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice


Liblice

Zámek Liblice, Liblice, 277 32

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load