Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Pěší výlet na zámek do Lán

Velkých venkovských zámků je u nás mnoho, ale jen jedno takové šlechtické sídlo dnes patří mezi symboly české státnosti – Lány. Barokní zámek na okraji křivoklátských lesů využívají od dob Tomáše Garrigua Masaryka prezidenti naší země, zejména k letním pobytům. Kdysi patřil Valdštejnům a naposledy Fürstenbergům, kteří jej v letech 1902–1903 renovovali a v roce 1921 odprodali státu. Z důvodu současného využití zámku si nemůžete prohlédnout jeho interiéry, ale veřejnosti přístupný je vedlejší kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova a zámecký park, jehož úpravy nesou rukopis slavného architekta Josipa Plečnika. Jeho nejvýraznějším počinem je zeď s impozantní kašnou při hrázi rybníka. Tvoří ji pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud spadá do rybníka. Hlavy symbolizují území tehdejšího Československa – Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Výchozím bodem je železniční stanice v Novém Strašecí. Červená značka vede vlevo do centra města. Pokud budete mít čas, určitě si ho prohlédněte. V budově bývalé školy poblíž kostela funguje muzeum, které vás seznámí s běžnými činnostmi i s vybranými řemesly našich předků, která se dříve provozovala na venkově, a s tajemnou historií zdejšího keltského osídlení. Dozvíte se tu třeba o nálezu slavné opukové hlavy Kelta u valového areálu u nedalekých Mšeckých Žehrovic. Na Komenského náměstí vás jistě zaujme budova bývalé radnice s renesančním portálem a hodinovou věží. Při ulici Aloise Jiráska bývalo malé židovské ghetto, z něhož zbyla někdejší klasicistní synagoga. Po válce stavbu koupila Církev československá husitská a zřídila tu svůj sbor.

Když se vrátíte k železnici, podejděte ji a dál pokračujte se zelenou značkou. Po chvíli si můžete vlevo udělat malou odbočku k Podhornímu rybníku obklopenému chráněnými mokřady. Hned za ním si povšimnete zalesněné homole, což je halda navršená v padesátých letech z lomové skrývky. Projdete vsí Ruda s malebnou barokní kaplí sv. Anděla Strážce a mezi poli a po okraji lesa se dostanete k Pilskému rybníku. Na druhém rozcestí se vydejte vlevo se žlutou značkou, s níž budete mírně stoupat lesem. U Zeleného průseku přejdete silnici, ale stezka směřuje dál lesním porostem až do Lán.

Prezident Masaryk abdikoval ze svého úřadu v roce 1935 a bylo mu umožněno přestěhovat se na zámek natrvalo. V Lánech také našel místo posledního odpočinku pro sebe, ženu Charlottu, syna Jana a dceru Alici; jejich hrob si můžete prohlédnout na hřbitově. A v barokním objektu bývalého špýcharu navštivte Muzeum T. G. M., které představuje osobnost prvního československého prezidenta, jeho rodinu a politické události spojené s jeho osobou.


Lány

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load