Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Lesnická naučná stezka Klobouček

Lesnická naučná stezka Klobouček byla otevřena na svátek sv. Václava 28.září 2018 poblíž obce Obecnice ve Středočeském kraji.

Tvůrcem stezky jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., CHKO Brdy. Trasa Obecnice - vrch Klobouček - vodní nádrž Obecnice - Obecnice prochází severovýchodním okrajem CHKO Brdy a bývalého vojenského prostoru Brdy. Výchozím a koncovým bodem je parkoviště u stadionu v Obecnicích. Na trase nenáročné stezky s převýšením 185 m o délce 7 km(zkrácená verze pro seniory a rodiny s dětmi je 3km) najdete 12 zastávek s informačními panely. 

Na zastávkách se návštěvníci dozví vše o historii lesnictví v této oblasti, o hospodaření s lesy, o myslivosti, flóře a fauně zdejší přírody. Jedno zastavení je věnováno klimatickým vlivům na zdejší lesní porosty a zásobám vody. Centrálním bodem stezky je veřejnosti málo známý vrch Klobouček s nadmořskou výškou 705 m.n.m. Z hlediska zastoupení dřevin v krajině má kopec zvláštní význam neboť jeho svahy jsou jsou porostlé zdravými lesy rozmanitého druhu na rozdíl od smrkových monokultur, které v Brdech běžně převažují.

Názvy zastávek lesnické naučné stezky jsou: Obecnice parkoviště - Křižovatka Zelená linie - Vstup do cenných lesních porostů pod Kloboučkem u Jedlové studánky - Louka pod Kloboučkem - Vrchol Kloboučku - Křižovatka u Schůdecké linie - U studánky pod Kloboučkem - Rozcestí pod bývalou hájovnou - "Rezervace" u Bukové studánky  - Smrčina  - Vodní nádrž Obecnice čili Octárna  - U bývalého vodního hamru. 

Obecnice

Obecnice, Obecnice, 262 21

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load