Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Naučná stezka Jordán

Naučná stezka Jordán prochází územím dvou středočeských okresů Berouna a Příbrami. Tvůrcem stezky je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Naučná stezka vznikla v říjnu 2020 a návštěvníkům zpřístupňuje odlehlou a členitou lokalitu bývalé dopadové plochy Jordán ve zrušeném vojenském výcvikovém prostoru v oblasti CHKO Brdy. 

Dopadové plochy se nacházejí v místech pravidelných cvičení kde došlo k vytvoření unikátního bezlesí. Objevily se zde biologické druhy, které pro svůj život potřebují změnu jinak konstantních podmínek. V dočasných tůních, jež vznikly po dopadech munice, se usadily žábronožky a daří se tu listonohům, vzhledem připomínajícím trilobity. Požáry zase přispěly ke vzniku vhodných podmínek pro vyklíčení jinak vzácných druhů rostlin. Vyskytují se tady i rozlehlá vřesoviště. 

Kromě unikátních přírodních podmínek má stezka ještě jednu výhodu. Návštěvníci si mohou zvolit počátek a konec cesty individuálně u kteréhokoliv zastavení. 

Trasa měří 7 km a je poměrně velmi náročná, má dlouhou přístupovou cestu a je poměrně vzdálená od civilizace. Proto se jako doba návštěvy doporučuje hlavně  období jaro -podzim kdy je krajina bez sněhové pokrývky. Svým zaměřením stezka seznamuje s přírodou a historií této části Brd. Na trase najdete celkem 8 zastávek s informačními panely, z toho je jeden klasický velký informační panel a sedm malých kovových panelů. Ty jsou umístěny na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další doplňující informace k tématům na trase. Vzhledem k odlehlosti a terénu může nastat problém se signálem potřebným k zobrazení QR kódu, většinou stačí popojít několik metrů a kódy fungují. 

Za příznivého počasí lze dohlédnout až na vrcholky Krušných hor, Milešovku, Říp, Křivoklátsko, Český kras nebo jižní okraj Prahy. Stezka je vřele doporučována všem milovníkům pěší turistiky, kteří  hledají krajinu ticha a klidu. 

Beroun

Jordán, Příbram, 261 01

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load