Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Pěší výlet za Přemyslovci na Levý Hradec

Levý Hradec je spojován s počátky křesťanství v Čechách a s rozmachem přemyslovského státu. V 9. století zde stávalo hradiště knížete Bořivoje I., který zde nechal vybudovat také první kostel u nás. Dřevěnou svatyni později nahradila rotunda, ale ani ta se nedochovala. Dnešní kostel sv. Klimenta má podobu z období gotiky a renesance a pyšní se restaurovanými freskami ze 14. století. Během letních víkendů můžete v rámci prohlídky zavítat dovnitř. Sláva zdejšího hradiště vrcholila v 10. století, v roce 982 tu byl Vojtěch z rodu Slavníkovců zvolen pražským biskupem.

Místem startu je železniční nádraží Roztoky u Prahy. Pokud máte dostatek času, můžete navštívit místní renesanční zámek, původní gotickou vodní tvrz. Sídlí v něm Středočeské muzeum se zajímavými stálými expozicemi i poutavými příležitostnými výstavami. K procházce láká i zámecký park. Dál půjdete s modrou turistickou značkou nejprve kolem honosných prvorepublikových vil, poté podél lesa. Za zříceninou bývalé oblíbené výletní restaurace Maxmiliánka zahne značka vlevo a vy vstoupíte do Tichého údolí. Zalesněné údolí se skalními útvary je součástí přírodní rezervace a cesta podél Únětického potoka vám nabídne různorodé a okouzlující scenérie.

U Dolního rybníka vede z modré značky odbočka do příkrého svahu až na skalnatý Holý vrch. Těsně pod vrcholem se nachází Alšova vyhlídka, odkud budete mít údolí jako na dlani. Za rybníkem již začínají Únětice, jejichž největším klenotem je pivovar. Tradice výroby piva ve vsi sahá až do 16. století, ale v roce 1951 byla zdejší produkce zastavena. Nová éra místního pivovarnictví byla zahájena v roce 2011 a od té doby získalo únětické pivo značný věhlas. Pivovar se navíc stal i kulturním centrem, kde se pořádá spousta akcí. Modrá značka pokračuje kolem rybníků do osady Černý Vůl. Zde na rozcestí se rozloučíte s Únětickým potokem a vydáte se po žluté značce vpravo. Zavede vás do Úholiček, kde stojí malebný zámeček z 19. století. Ze vsi bude žlutá značka kopírovat trasu naučné stezky „Rozhlédni se, člověče“. Z ní se nabízejí výhledy do údolí Vltavy. Můžete si ho užít krátkou odbočkou ze žluté značky na skalnatý vrch Řivnáč, kde se v eneolitu (4 400–2000 př. n. l.) rozkládalo hradiště. Na Levý Hradec na ostrohu nad Vltavou už je to jen kousek mezi domky Žalova. Naleznete zde kostel sv. Klimenta s krásnými gotickými freskami i vyhlídku na řeku Vltavu. Z levohradeckého hradiště se vrátíte zpět a odbočíte doprava po žluté, která vás dovede až k železniční zastávce Roztoky-Žalov.


Roztoky

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load