Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Naučná stezka Zlatý kůň

Zlatý kůň je národní přírodní památka nacházející se v CHKO Český kras na území vesnice Koněprusy ve Středočeském kraji.

Chráněná oblast o rozloze  37,35 ha byla vyhlášená NPP v roce 1972. Z hlediska geologického je Zlatý kůň čistě vápencové návrší jehož útroby skrývají nejdelší jeskynní systém v Čechách – Koněpruské jeskyně. Z jižní a západní strany skalnatého návrší se nacházejí vápencové lomy Čertovy schody. Zdejší krasové útvary a paleontologické naleziště jsou hlavním předmětem ochrany lokality.

Stezka začíná i končí u vstupu do jeskyň. Návštěvníky seznámí s geologickou skladbou území a nálezy zkamenělin, starými vápencovými lomy a také s faunou a florou lokality. Trasa vede Houbovým lomem odkud byl v roce 1950 objeven vstup do Koněpruských jeskyní.

Trasa stezky je značena zelenobílou barvou naučných stezek, v některých místech ne zcela dostatečně. Při sestupu je třeba dávat si pozor neboť se schází kamenitými a vozovými pěšinami a cestami, které se blíží okrajům lomových stěn. Celková délka trasy je jen 3, 5 km a je na ní 11 zastávek. Názvy zastávek jsou: Uvítání - Krasové skalní stepi - Zlatý kůň – vrchol (475 m n. m.) - Těžba vápence a revitalizace opuštěných lomů - Dřeviny Zlatého koně - Zlatý kůň – Houbův lom - Širokolisté teplomilné trávníky - Akantopygový lom - Zarůstající lom - Lom na Kobyle - Zemědělské využívání krajiny.

Projít celou stezku trvá přibližně 1,5 až 2 hodiny. Stezka je vhodná pouze pro pěší návštěvníky.


Koněprusy

Koněprusy

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load