Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Na kole středním Povltavím až na zámek Vysoký Chlumec

Krajina středního Povltaví je pouze lehce zvlněná, ale občas tu narazíte na pořádný kopec. Však také název obce Vysoký Chlumec hovoří za vše. V jejím středu se zvedá strmý vrch, korunovaný romantickým hradem. Pochází ze 14. století a během třicetileté války byl vydrancován Švédy, kteří způsobili, že se palác zřítil. Postupem času se však hrad dočkal různých oprav a rekonstrukcí, takže se dochoval ve výborném stavu a slouží jako soukromá rezidence. V předhradí funguje známý pivovar Lobkowiczů, kteří zámek vlastnili po staletí. Velkým lákadlem k návštěvě městysu je zdejší skanzen v údolí Libíňského potoka. Můžete si v něm prohlédnout ukázky venkovské architektury zdejšího kraje od 18. století – obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty, které sem byly přeneseny z jiných míst, kde jim hrozil zánik. K vidění je také funkční katr neboli pila na vodní pohon z 19. století.

Začněte v Sedlčanech, odkud vyjedete do kraje plného nízkých kopců a malých údolíček, skal, lomů, rybníků a potůčků. Nejprve si ale prohlédněte náměstí T. G. Masaryka s krásnou novorenesanční radnicí a Městským muzeem. Dozvíte se v něm o historii zdejšího osídlení od pravěku a prohlédnete si různé národopisné sbírky. Za pozornost stojí i expozice věnované Jakubu Krčínovi, který ve městě postavil pivovar, mlýn a sádky, a houslistovi Josefu Sukovi, rodákovi z nedalekých Křečovic.

Z náměstí se vydejte s červenou turistickou značkou a z Ústupenic s cyklotrasou č. 8137, s níž budete zvolna stoupat do Vysokého Chlumce. Nejprve se vám do cesty postaví skanzen, jehož návštěvu doporučujeme, a pak i hrad, který však pro turisty zůstává „nedobytný“. Silnice bez značení vás zavede do Počepic s pěknou křížovou cestou na vrch Radešín. Pokračujte na Skuhrov a Nechvalice a pak se držte cyklotrasy č. 8143, s níž za Ředicemi začíná nejtěžší stoupání výletu. Před Novými Dvory odbočte vpravo s trasou č. 0074, za Vratkovem dosáhnete výšky 651 m n. m., za což budete hned vzápětí odměněni dlouhým sjezdem až do města Sedlec-Prčice.

V jeho části Sedlec si můžete prohlédnout areál s pivovarem a muzeem, které připomíná Vítka z Prčice, zakladatele slavného rodu Vítkovců. Když přejedete přes empírový most Karla Burky, ocitnete se v Prčicích, což vás vzhledem k pověsti tohoto úsloví jistě nepotěší. Ale nebojte se, je tu hezky. Stojí zde klasicistní zámek, který nabízí ubytování, a na Vítkově náměstí mají kamenný pomník ve tvaru škrpálu na počest slavného turistického pochodu. Cyklotrasy č. 0042 a 0075 vás přes terénní vlny dovedou do Votic.

Pozornost upřete na klášter sv. Františka z Assisi, který byl před několika lety zpřístupněn veřejnosti. V letech 1627–1629 ho nechal vybudovat tehdejší majitel panství Sezima z Vrtby jako poděkování Bohu, že mu dal syna. Můžete si zde prohlédnout expozice o životě františkánů a zajímavostech Voticka. A jen o kousek dál vystoupejte na věž kostela sv. Václava, která slouží jako rozhledna.


Související záznamy

Pivovar Vysoký Chlumec

První zmínky o vaření piva ve Vysokém Chlumci pocházejí již z roku 1466. Od roku 1474 byl majetkem roudnické větve tradičního českého šlechtického rodu Lobkowiczů, který jej s přestávkami v letech nesvobody vlastnil až do roku 2006. V současné době je pivovar v majetku společnosti Pivovary Lobkowicz Group, společnosti ryze české, usilující o návrat a další rozvoj tradice českého pivovarnictví.

Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem jednadvacet staveb, z nichž pět je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice. Ve výstavním prostoru uvnitř domu z Obděnic jsou instalovány sezonní tematické panelové výstavy doplněné předměty ze sbírkového fondu muzea, z nichž zaujme především profilovaný dřevěný sloupek z roubené hospodářské stavby z Mezihoří u Petrovic a část nářadí bednářské dílny získané ze Sestrouně.

Městské muzeum Sedlčany

Sbírky muzea obsahují kolem 1700 ks archeologických nálezů, dále cín, sklo, keramiku, různé předměty ze dřeva a kovu, korouhve, prapory, perníkářské formy, nářadí na zpracování lnu, hodiny, formy na potiskování látek, zbraně od 18. do 20. století včetně vojenského materiálu (polní láhve, přilby), obrazy se zobrazením lidové architektury na Sedlčansku, s náboženskými výjevy atd. Dále jsou zde památky na skladatele Josefa Suka, šaty, kroje, výšivky, mince, nábytek, knihy, fotografie, plakáty, spisy, ale též fonotéka a videotéka.
Vysoký Chlumec

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load