Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Hrádek u Vlašimi - farní kostel sv. Matouše

Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké z konce 14. století.

Současný barokní kostel pochází z konce 17. století, ale první zmínky o něm jsou datovány od roku 1356. Jedná se o jednolodní stavbu, která je před chórem uzavřena do rozlehlých kaplí.  Po roce 1681 byla pro milostnou sochu Panny Marie přistavěna boční kaple, a krátce na to i protilehlá kaple, která je zasvěcena sv. Josefovi, čímž získal půdorys kostela podobu kříže. Hlavní oltář je barokní, pochází asi z první poloviny 18. stol., s novým obrazem sv. Matouše. Kamenná věž, kde jsou zavěšeny 3 zvony, byla původně kryta šindelem a pochází z roku 1765.

Pravidelné každoroční poutě:

Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.

Mše svaté:

středa 16:00 (říjen – březen), 17:00 (duben – září)

první sobota v měsíci 14:00 (říjen – březen), 15:30 (duben – září)

neděle 9:45

 

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load