Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Z Mnichova Hradiště na Drábské světničky

Středočeský kraj se může pochlubit tím, že se na jeho území nachází západní část chráněné krajinné oblasti Český ráj. A není to jen tak ledajaký díl, jak se přesvědčíte při návštěvě přírodní rezervace Příhrazské skály a někdejšího skalního hradu Drábské světničky. Impozantní opevněné sídlo vzniklo na více než sto metrů vysokém skalnatém ostrohu pod vulkanickým vrchem Mužský (463 m). Spolu s dalšími skalními hrádky v okolí měl za úkol střežit državy cisterciáckého kláštera v Mnichově Hradišti a obchodní stezku vedoucí podél Jizery. Jednalo se o dřevěnou pevnost na sedmi pískovcových blocích oddělených vysokými puklinami. V několika výškových úrovních 15–40metrových skal spojených žebříky uvidíte zbytky chodeb, tesané základy po dřevěných stavbách a mostních konstrukcích.

Poměrně přesnou představu, jak hrad vypadal v pozdním středověku, můžete získat v Muzeu města Mnichovo Hradiště, kde mají jeho model. Muzeum sídlí v krásném renesančním zámku, který založil Václav Budovec z Budova, jeden z českých pánů popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Ze železniční stanice půjdete po proslulé Zlaté stezce Českého ráje, což je červeně značená trasa, spojující ve více než stokilometrové délce nejkrásnější místa kraje. Mezi Mladou Boleslaví a Jičínem překonává zalesněná údolí, potoky, skalní města, vrchy i hrady a jejich pozůstatky a přesně takový charakter má i tento výlet. Nejprve ale půjdete přes dálnici a mezi poli proti proudu potoka Veselka. V Zásadce zahnete doprava a po chvíli se ocitnete na skalním hradě Valečov. Dochovala se z něj romantická zřícenina velkého paláce, různé chodby a komory a v předhradí skalní obydlí a hluboká zásobárna. Z hradu se nabízí nádherný rozhled do kraje. Když přijdete na rozcestí Skalka, na krátký čas opusťte červenou značku a vydejte se po modré vpravo. Vede po zpevněné cestě podél pískovcových skal do rokle Obora a potom se stáčí severním směrem ke zřícenině Hynšta. Býval to malý hrádek v jednom skalním bloku s dřevěnými stavbami v předhradí. Dochovala se z něj pouze ve skále vytesaná světnička, kterou si v 17. století uzpůsobili čeští bratři na modlitebnu.

V okolí se rozvine krása Příhrazských skal v plné šíři. Projdete pod táhlým skalnatým hřbetem vrchu Kobylí hlava a zvolna vystoupáte k rozcestí Na Krásné vyhlídce. Název nelže a kromě skvělého výhledu tu je k dispozici i výletní restaurace a minizoo. Znovu se zde setkáte s červeně značenou Zlatou stezkou, která vás přes Studený průchod, úzkou, vysokou a tmavou skalní rozsedlinu, přivede k Drábským světničkám. Až si vše prohlédnete, vraťte se na rozcestí se žlutou značkou, s níž přes Olšinu sestoupíte k vlaku v Březině.


Mnichovo Hradiště

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load