Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Pěšky do Litně

Do městysu Liteň se dostanete i vlakem – přijedete na unikátní úvraťovou stanici, což znamená, že sem vlak zajede po trati připomínající písmeno V a dál musí pokračovat „zadní částí“ vpřed. Hlavní zdejší památkou je barokně upravený zámek, kde v dětství pobýval spisovatel Svatopluk Čech. Vyrůstal v tzv. Čechovně, krásném barokním domě, který jeho otec obýval z titulu správce panství. Od počátku 20. století nese zámek odkaz operní pěvkyně Jarmily Novotné, která se provdala za zámeckého pána, rytíře Jiřího Daubka. Rozsáhlý zámecký areál zahrnuje řadu malebných staveb, jako je sala terrena, umělá jeskyně grotta, oranžerie nebo bývalý pivovar, které postupně procházejí nezbytnou renovací.

Ze stanice Zadní Třebaň půjdete po zelené turistické značce, která vede nad ohybem Berounky po náhorní plošině mezi poli. Přijdete do Bělče, kde značka splyne se zelenou větví naučné stezky Liteň, která představuje historické, architektonické a přírodní zajímavosti městyse a jeho okolí. Nezpevněná polní cesta vás přivede do Litně, kde si na náměstí můžete prohlédnout bývalou synagogu, dnes předělanou na hasičskou zbrojnici (čp. 72). Pak se dáte vpravo a po chvíli přijdete do historického centra městyse. Veřejný prostor zde vyplňují sady Svatopluka Čecha se spisovatelovou nadživotní sochou a dominantním kostelem sv. Petra a Pavla, který dostal na konci 19. století novorománskou podobu. V budově někdejší fary funguje Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, které ukazuje životní osudy těchto dvou významných osobností se vztahem k Litni. Nedaleko muzea kdysi stávala památná lípa, zachycená v Čechově básnické sbírce Ve stínu lípy, jak se pod ní scházejí sousedé a besedují. Památku Jarmily Novotné zase připomíná hudební festival, který se každoročně koná na zámku.

Zelená značka vás vyvede ven z Litně, přímo do chráněné krajinné oblasti Český kras. Chvíli půjde souběžně s červeným okruhem naučné stezky, jehož zakončením jsou dvě vyhlídková místa pod vrcholem Mramoru (470 m). Trasa vede po krátkém zalesněném hřebeni a pod vrchem Šamor (481 m) začne klesat. Ve Vinařicích na návsi odbočíte vlevo a vydáte se nyní již bez značky po silnici do Všeradic. Nachází se zde barokní zámek rodu Mitroviců, kde se v roce 1785 narodila známá buditelka a spisovatelka, autorka kuchařek Magdalena Dobromila Rettigová. Jejímu životu a dílu se věnuje muzeum umístěné ve špýcharu. Celý zámecký areál, který dlouhá léta sloužil zemědělskému družstvu, postupně vzkvétá a ožívá. Dokazuje to i místní pivovar s nabídkou několika druhů piv.


Liteň

 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load