Vyhledávání

Sledujte nás online
Do you speak?

Krypta v obci Klášter Hradiště nad Jizerou

V centru obce Klášter Hradiště n. J. je trvale zpřístupněna unikátní zachovalá část někdejšího středověkého cisterciáckého kláštera - klášterní krypta.

Klášter byl založen v polovině 12. století řádem cisterciáků a v průběhu dějin došlo k několika radikálním změnám v jeho využití. V roce 1420 byl zcela zničen husity. V 16. století byl na troskách kláštera vybudován renesanční zámek a kostel Narození Panny Marie. V polovině 19. století přestavěli Valdštejnové zámek na pivovar, který je zde dosud. Přestavby, adaptace a přístavby pokračovaly až do roku 1921, kdy došlo k likvidaci významných klášterních pozůstatků. Z vlastního chrámu zůstal severní vstupní portál, který je jedinečnou ukázkou raně gotického slohu.

Část zbytků klášterních staveb je zazděná ve zdech současných staveb pivovaru, ale nejcennější prostory - krypta a zastřešené torzo presbytáře - se nacházejí stranou výrobních provozů. Celý prostor krypty je dlouhý 28,6 metrů a široký 8 metrů. V roce 1997 prodělala díky značným finančním příspěvkům Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou a Ministerstva kultury zásadní rekonstrukci. Při archeologickém výzkumu byl odkrytý také presbytář kostela, který byl v letech 2003 - 2004 zastřešen. Rovněž byla vybudována lávka, která zpřístupňuje turistům vyhlídkový ochoz na obvodu klášterních budov. Přestože drobné úpravy ještě probíhají, mohou si již nyní návštěvníci udělat představu o unikátnosti památek cisterciáckého kláštera, který kdysi patřil k největším v Čechách.

Návštěvu krypty je nutno domluvit s obecním úřadem, kde jsou k dispozici klíče.

Církevní památky: kláštery, ostatní

mailKlášter Hradiště nad Jizerou

Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15

Telefon:+420 326 771 159
E-mail:ou@klasterhradiste.cz
Web:www.klasterhradiste.cz
 

Kudy k nám?

Kontakt

Vedoucí střediska Vrchbělá
Petra Marešová 
Mobil: 603 893 213
E-mail: petra.maresova@sccr.cz

Správce areálu Vrchbělá
Tomáš Tomaštík 
Mobil: 725 382 266 
E-mail: tomas.tomastik@sccr.cz

 
load